Elips Elektronik

Bilişim Teknolojilerinde Çözüm Merkeziniz

Konferans Yönetim ve Takip Sistemi

Elips’in geliştirmiş olduğu özel uygulamalar ve projeye entegre edilen sensörler vasıtasıyla, kongre, seminer ve konferanslarda katılımcıların oturumlara katılımlarının otomatik olarak izlenmesi sağlanmaktadır. 

2005 yılı içinde 600 kişinin katılımıyla Antalya’da düzenlenen Novartis İlaç Kongresinde, Elips’in geliştirdiği “Konferans Yönetim ve Takip Sistemleri” ile tüm katılımcılarla ilgili istatistiki bilgilere konferans anında ulaşılabilmiştir. Bu sayede kongreye %98-100 oranında katılımda bulunanlara ekstra hediyeler verilmiştir. 

Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere bu sistemin üstünlüğü ve avantajı; durumun eş zamanlı olarak izlenmesi  ve organizatörlere, verilere göre hareket etme olanağını tanımasıdır.